Laban Key – Gõ tiếng việt

Hoặc đến cửa hàng để cài đặt

Đến cửa hàng để được cài đặt này lên thiết bị của bạn hoàn toàn miễn phí.

Laban Key – Vietnamese Keyboard là bàn phím (bộ gõ) tiếng Việt với khả năng gợi ý từ có độ chính xác cao. Đươc phát triển dựa trên bàn phím chuẩn của Google Keyboard, Laban Key có thiết kế phím hợp lý và tương thích với nhiều thiết bị.

Các tính năng chính:

● Gõ Telex và VNI chuẩn như UniKey trên PC: bỏ dấu tại bất cứ đâu, tự động ngừng bỏ dấu khi nhập từ không phải tiếng Việt.
● Tùy chọn giao diện bàn phím với nhiều chủ đề đẹp mắt.
● KiểuTelex nâng cao rút tăng tốc độ gõ lên đáng kể: cc=ch, gg=gi, kk=kh, nn=ng, qq=qu, pp=ph, tt=th, uu=ươ.
● Gợi ý từ tiếp theo dựa trên từ đã gõ với độ chính xác cao.
● Cho phép bỏ dấu tiếng Việt bằng cách vẽ dấu (touch gesture).

Cách tính năng khác:

● Lướt (swipe) trên phím cách để thay đổi ngôn ngữ.
● Cho phép thay đổi chiều cao phím (trong phần Tùy chọn bàn phím).
● Tự động thêm dấu cách thông minh sau khi chọn từ gợi ý và khi gõ dấu câu.
● Gõ đúp dấu cách tự động thêm dấu chấm câu ở phía trước.

[RICH_REVIEWS_SNIPPET][RICH_REVIEWS_SHOW][RICH_REVIEWS_FORM]